umpsהאגודה הישראלית לבייס-בול וכל חבריו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות של הקוד האתי, קוד הבסיס: כללי אתיקה לספורט בישראל קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית, שנכתב על ידי משרד התרבות והספורט. הקוד האתי מייצג את הערכים המרכזיים עליהם מושתתים כל ענפי הספורט בישראל, ערכים אשר דוגלים בשמירה על תחרות הוגנת, שקיפות וכנות.

בואו נדבר!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input